BÆREKRAFTIG SKJØNNHET

Vi i Davines tror at å leve i en balanse mellom skjønnhet og bærekraftighet
kan forbedre livene våre og miljøet rundt oss

For oss handler bærekraftighet om det ansvaret vi skylder oss selv, menneskene vi arbeider med, våre kunder og den verden vi lever i. Vi ønsker å minimere påvirkningen vi har på miljøet ved å ikke ødelegge kvaliteten på dagens og morgendagens naturressurser. Derfor produseres alle våre produkter ved hjelp av fornybar energi. Vi har også gjennom flere års samarbeid med Lifegate vedtatt en Co2-nøytral policy. Det vil si at vi utligner Co2 utslippet som generes under produksjonen av  vår produktemballasje, gjennom å beskytte og dyrke skog i ulike deler av verden.

Essential Haircare 4.jpg

Men vårt syn på bærekraftighet gjelder ikke bare med tanke på miljøet. Bærekraftighet for oss er også en frihet til å skape. Derfor ledes våre beslutninger mer gjennom intuisjon enn kalkulasjon. Det guider oss vekk fra det ordinære, og til å utforske ideer utover trender. Hos oss er alle ideer født fri, og vi utvikler dem deretter i hamoni med våre verdier. På bakgrunn av disse verdiene har vi laget noen retningslinjer som vår forskings- og utviklingsavdeling følger under utvikling av nye produkter. Der det er mulig benytter vi kun organiske og eco-sertifiserte ingredienser med naturlig opprinnelse, produsert med energi fra fornybare og bærekraftige kilder. Vi benytter italienske og andre internasjonale ingredienser med stedstypiske tradisjoner, og med respekt for deres geografiske og biologiske mangfold. Gjennom å benytte slike ingredienser opprettholder vi kultiveringen av disse grønnsakene, plantene og fruktene, og tar vare på gamle håndverks- og landbrukstradisjoner. De samme retningslinjene gjelder også for vår emballasje. Vi benytter så lite råmateriale som mulig, bruker resirkulerbare materialer, optimaliserer vår logistikk og har strenge kvalitetskontroller for å unngå sløsing.