Skip to main content
Til toppen
Bli Kunde / Logg inn Book Educator

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven pålegger virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger for å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. For å oppfylle sin opplysningsplikt iht. lovkravet har Verdant AS utarbeidet følgende rapport: Last ned PDF.

For direkte henvendelser vedrørende hvordan Verdant AS håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, ta kontakt på mailadresse: post@verdant.no Vi ber om at varsling av kritikkverdige forhold meldes her.

 

Lenker
Min side