Skip to main content
Til toppen
Bli Kunde / Logg inn Book Educator

Etiske retningslinjer - leverandører

Verdant AS sine etiske retningslinjer og åpenhetsloven forplikter Verdant AS til å jobbe med sine leverandører for å redusere risiko for potensielle menneskerettighetsbrudd og dårlige arbeidsforhold i vår leverandørkjede. Verdant AS er derfor avhengig av å motta informasjon fra- og samarbeide med våre leverandører for å sikre at vi etterlever pliktene til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

På bakgrunn av de overnevnte forpliktelsene forventer vi at våre leverandører etterlever relevant lovgivning som skal sikre et godt arbeidsmiljø og respekt for menneskerettigheter. Videre forventer vi at våre leverandører forplikter seg i egne retningslinjer til å respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i deres virksomhet og at slike krav videreformidles til deres leverandører og underleverandører.

Ved å undertegne denne avtalen bekrefter Leverandøren at Selskapet har rett til å etterspørre rimelig informasjon om leverandørens arbeid for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både i leverandørens virksomhet og dennes leverandørkjede.

Hvis det på noe tidspunkt oppdages, eller rimelig mistenkes brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i Leverandørens virksomhet eller i leverandørkjeden skal Leverandøren varsle Verdant AS om dette. Leverandøren skal yte all nødvendig bistand og gi informasjon slik at Verdant AS kan undersøke slike mulige brudd.

Dersom Leverandøren nekter å være åpen rundt risiko i Leverandørens virksomhet eller leverandørkjede eller nekter å jobbe for å forebygge, stanse eller begrense negative konsekvenser for menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold utgjør dette et vesentlig brudd på avtalen mellom partene som gir Verdant AS rett til umiddelbart å heve avtalen.

Jeg bekrefter at jeg har lest og forstått innholdet og godtar disse betingelsene.

_____________________
Navn på leverandør

_____________________
Sted, dato

_____________________
Signatur

 

 

 

Lenker
Min side