Skip to main content
Til toppen
Bli Kunde / Logg inn Book Educator

Salgs & Leveringsbetingelser 2022

VEILEDENDE UTSALGSPRIS: 
Inkluderer 25 % merverdiavgift.

BETALINGSBETINGELSER:     
Netto p.r. 20 dager 
Verdant AS benytter factoring samarbeidspartner.
Alle våre fakturaer blir pantsatt og befriende betaling kan kun skje til DNB Factoring på kontonr 7032 05 16038. Kontaktinfo kundesenter: tlf: 03626 – factoring@dnb.no
Ved for sen betaling belastes renter etter fastsatt forskrift om renter ved forsinket betaling.

LEVERINGSBETINGELSER:     
Ordrer over kr. 2.000,- ekskl. mva. leveres CIP kundens lager.
CIP – Carriage and Insurance Paid to (angitt destinasjon)
Selgeren betaler for frakt og forsikring. Forsikring dekker kun minimumskravene og skulle kjøper ønske tilleggsdekning må han selv besørge dette.

For ordre under kr. 2.000,- ekskl. mva beregnes et fraktgebyr på kr. 200,- + mva.

Verdant forbeholder seg retten til å ikke sende varer fra serier/ produktlinjer man ikke har avtale om. For å kunne kjøpe videresalgs serier fra Davines, Eleven og Kevin Murphy må man føre hele serien/ sortimentet fra det enkelte brand/ subbrand. Man kan altså ikke kjøpe bare enkeltprodukter og egen samarbeidsavtale må være inngått.

FAKTURAGEBYR:
For kunder som ønsker papirfaktura belastes et miljøgebyr pålydende 49,- per faktura. Det oppfordres til å motta faktura på mail eller i et EHF/E2B format da dette er unntatt gebyr.

REKLAMASJON:
Kunden plikter å kontrollere mottatte varer innen tre virkedager etter mottak. Retur av varer kan bare skje ved reklamasjon og etter avtale med Verdant AS, med påført pakkseddel- og faktura nummer på returskjema.

SKADE ELLER MANKO: 
Det påligger kjøper å reklamere skade eller manko under transport umiddelbart til vår selger, lager eller kundeservice. Etter  denne frist godtas ikke reklamasjon vedrørende manko eller skade. Returvarer skal fortrinnsvis sendes med Posten. Ferdig utfylt returskjema vedlegges sammen med returkolli.

RETUR – KURANTE VARER:   
Retur av kurante varer godtas ikke, dersom det ikke dreier seg om retur av feilsendt vare. Eventuell retur godtas ikke uten forhåndsgodkjennelse fra en av selskapets representanter. Beskjed må gis senest innen 14 dager etter mottatte varer. Dersom slik avtale ikke foreligger, vil mottatte returer ikke krediteres. Feilsendte varer kan returneres fritt innen 1 mnd. Etter 2 – 4 mnd. trekkes 25 % fra returbeløpet, etter 4 – 12 mnd trekkes 50 % i fra returbeløpet. Ingen retur etter 12 mnd. og ingen retur av ukurante varer (utgått, merket med navn etc.)

Returvarer skal være upriset, i hel forpakning og i god salgbar stand. Returvarer som ankommer skadet pga dårlig emballering vil ikke bli kreditert.  

Returvarer skal fortrinnsvis sendes med Posten. Utfylt returskjema må vedlegges hvor det tydelig fremkommer kundenr, navn, returårsak, henvisning til ordre-/fakturanr. Feilbestilling av kunde hvor varer sendes i retur, blir frakt belastet kunde.

Returadresse: 
Storebotn 68
5309 Kleppestø
Telefon: 56 15 68 00

SALGSPANT:        
Selger har salgspant i varen inntil full betaling er mottatt, dette jfr.Panteloven §3 – 14 til §3 – 22. Eiendomsretten til varen går ikke over på kjøperen før han har gjort opp sine samlede forpliktelser med utspring i den gjensidige forretningsforbindelse.

PRISER:      
Alt salg finner sted til leveringsdatoens priser.

SAKSER:
Ved bestilling av sakser vil det gå i underkant av 14 dager før dette blir levert.
Det er viktig at originalesken og garanti tas vare på ved eventuell reklamasjon eller sliping. Sakura gir deg 2 gratis slipinger mot at du som kunde betaler sendingen og kan fremvise garantibevis.

SHEARS International BV
Stokstraat 21
6211 GB Maastricht
The Netherlands
Tlf: +31 (0) 43 321 1859

DIVERSE KONTAKTINFO:         

post@verdant.no - Generelle henvendelser

ordre@verdant.no - Henvendelser rundt ordre

faktura@verdant.no - Fakturahenvendelser

lager@verdant.no - Henvendelser rundt lagerstatus o.l.

 


HOVEDKONTOR:  
Verdant AS
Storebotn 67                                                                                                                                                    
5309 KLEPPESTØ
Tlf  56 15 68 00

LAGER:
Storebotn 68
5309 Kleppestø
Telefon: 56 15 68 00

Lenker
Min side